Podmienky používania internetovej zoznamky zomka.net

Dátum poslednej úpravy: 22. April 2018

Vitajte na stránke zomka.net

Ďakujeme Vám, že používate naše služby webovej stránky zomka.net. Použitím našich stránok zároveň vyjadrujete súhlas s podmienkami služieb tejto webovej stránky. Pri používaní našich služieb sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré vám budú poskytnuté v súvislosti s používaním Služieb.

Len pre dospelých užívateľov

Táto webová stránka je určená len pre osoby nad 18 rokov. Ak je vám menej ako 18 rokov, nie ste oprávnení používať túto webovú stránku.

Bezpečnosť

Dôrazne odporúčame mimoriadnu opatrnosť pred zdieľaním vašich osobných identifikačných údajov s ostatnými užívateľmi tohto webu. Vaša bezpečnosť a súkromie sú pre nás dôležité. Prevádzkovateľ stránky nevykonáva kontrolu, ani neskúma pozadie svojich užívateľov, a takisto nemôže zaručiť, že je bezpečné pre vás mať priamy kontakt s ostatnými užívateľmi tejto webovej stránky. Prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu zodpovednosť (priamo alebo nepriamo) za akékoľvek škody v súvislosti s používaním webových stránok. Používaním tento stránky tiež prehlasujete, že nie ste osoba s kriminálnou minulosťou a nemáte povinnosť sa registrovať ako sexuálny delikvent.

Osobné informácie

Táto webová stránka umožňuje poskytnúť informácie nám alebo zdieľať informácie s ostatnými užívateľmi tejto webovej stránky. Vstupom na tieto webové stránky súhlasíte, že nezverejníte žiadne osobné údaje, ktoré ste dostali od ostatných používateľov tejto stránky. Zároveň prehlasujete, že so zverejnenými informáciami budete nakladať zodpovedne podľa zákona.

Obsah informácií

Povaha týchto webových stránok umožňuje zdieľanie osobných informácií zo strany užívateľov s inými užívateľmi. Naša webová stránka zobrazuje aj obsah, ktorého nie je vlastníkom. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupnila. V prípade, že zverejnený obsah je nezákonný, alebo porušuje naše pravidlá, prevádzkovateľ ho môže odstrániť alebo odmietnuť zobraziť. Informácie v profile a tiež komunikácia musí naviac spĺňať kritériá zákona a tiež všeobecné mravy. Užívateľ týchto stránok sa zaväzuje, že v komunikácii ani vo zverejnenom profile nepoužije obsah, ktorý:

Verejný profil

Verejný profil používateľa musí obsahovať iba údaje, ktoré zodpovedajú samotnému používateľovi a jeho totožnosti. Keďže to môže byť ľahko zneužité a ťažko overiteľné, je zakázané zverejňovať na verejnom profile údaje ako:

Komunikačným jazykom portálu zomka.net je slovenčina a čeština. Stránka môže obsahovať reklamy zobrazené aj v inom jazyku.

Informácie o zmluvných podmienkach

Správca portálu je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto podmienok. Zmena podmienok je platná okamihom zverejnenia na stránkach portálu. Užívateľ je povinný sa pravidelne zoznamovať s obsahom zmluvných podmienok.

Aplikácia pre android | Používateľské podmienky | Nastavenie cookies |
Copyright © zomka.net 2024 | info@zomka.net
icons by EmojiOne, Font awesome