Podmínky užívání internetové seznamky zomka.net

Datum poslední úpravy: 22. April 2018

Vítejte na stránce zomka.net

Děkujeme Vám, že používáte naše služby webové stránky zomka.net. Použitím našich stránek zároveň vyjadřujete souhlas s podmínkami služeb této webové stránky. Při používání našich služeb se musíte řídit všemi pravidly, které vám budou poskytnuty v souvislosti s používáním Služeb.

Pouze pro dospělé uživatele

Tato webová stránka je určena pouze pro osoby nad 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nejste oprávněni používat tuto webovou stránku.

Bezpečnost

Důrazně doporučujeme mimořádnou opatrnost před sdílením vašich osobních identifikačních údajů s ostatními uživateli tohoto webu. Vaše bezpečnost a soukromí jsou pro nás důležité. Provozovatel stránky neprovádí kontrolu, ani nezkoumá pozadí svých uživatelů, a také nemůže zaručit, že je bezpečné pro vás mít přímý kontakt s ostatními uživateli této webové stránky. Provozovatel stránky nenese žádnou odpovědnost (přímo či nepřímo) za jakékoli škody v souvislosti s používáním webových stránek. Používáním tento stránky také prohlašujete, že nejste osoba s kriminální minulostí a nemáte povinnost se registrovat jako sexuální delikvent.

Osobní informace

Tato webová stránka umožňuje poskytnout informace nám nebo sdílet informace s ostatními uživateli této webové stránky. Vstupem na tyto webové stránky souhlasíte, že nezveřejníte žádné osobní údaje, které jste dostali od ostatních uživatelů této stránky. Zároveň prohlašujete, že se zveřejněnými informacemi budete nakládat zodpovědně podle zákona.

Obsah informací

Povaha těchto webových stránek umožňuje sdílení osobních informací ze strany uživatele s jinými uživateli. Naše webová stránka zobrazuje i obsah, jehož není vlastníkem. Odpovědnost za tento obsah nese osoba, která ho zpřístupnila. V případě, že zveřejněný obsah je nezákonný nebo porušuje naše pravidla, provozovatel ho může odstranit nebo odmítnout zobrazit. Informace v profilu a také komunikace musí navíc splňovat kritéria zákona a také všeobecné mravy. Uživatel těchto stránek se zavazuje, že v komunikaci ani ve zveřejněném profilu nepoužije obsah, který:

Veřejný profil

Uživatelský veřejný profil musí obsahovat pouze data, která odpovídají samotnému uživateli a jeho totožnosti. Vzhledem k tomu, že by mohlo být snadno zneužité a obtížné ověřit,      je zakázáno zveřejňovat na veřejném profilu údaje jako:

Komunikačním jazykem portálu zomka.net je slovenský a čeština. Stránky mohou obsahovat reklamu i v jiném jazyce.

Informace o smluvních podmínkách

Správce portálu je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto podmínek. Změna podmínek je platná okamžikem zveřejnění na stránkách portálu. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem smluvních podmínek.

Aplikace pro android | Uživatelské podmínky|
Copyright © zomka.net 2022 | info@zomka.net
icons by EmojiOne, Font awesome